Daily Archives: December 7, 2016

Gia công chế tạo van 2 ngả, van chia liệu

Gia công chế tạo van 2 ngả. Van 2 ngả thường được dùng cho các cơ cấu cấp liệu của các đường xả liệu để thay đổi dòng chảy của sản phẩm. Các sản phẩm ở đây có thể là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn, các loại van dùng cho chất rắn là […]