Gia công chế tạo, lắp đặt sàn thao tác

Sàn thao tác là thiết bị hỗ trợ được sử dụng để bảo vệ an
toàn cho các công việc lắp đặt, vận hành và sửa chữa thiết bị ở một số vị trí không
đảm bảo chắc chắn, các vị trí có tính chất nguy hiểm ví dụ các vị trí trên cao,
các vị trí có hố sâu, các bề mặt nghiêng v.v. Gia công chế tạo, lắp đặt sàn
thao tác cần phải đảm bảo một số yếu tố như độ chắc chắn, tạo cảm giác an toàn,
tiết kiệm vật liệu và đảm bảo mỹ quan công nghiệp. Ngoài ra sàn thao tác còn
cần đảm bảo thêm một số yếu tố như chiếm ít diện tích…

Lắp đặt sàn thao tác
Sàn thao tác
Gia công chế tạo sàn thao tác, theo tiêu chuẩn một số nước
công nghiệp, ở các vị trí lắp đặt, vận hành và sửa chữa thiết bị cớ độ cao từ
1.2m trở lên, thì phải có sàn thao tác để làm việc. Đối với sàn thao tác ở trên
cao thì cần có các yêu cơ bản như thang leo có lồng bảo vệ, hoặc cầu thang lên
xuống kiểu bậc, bậc thang và bậc cầu thang phải đúng quy cách, lan can sàn thao
tác, lan can cầu thang đủ chiều cao và độ dày đạt tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn an
toàn cao còn có các yêu cầu bổ xung như sàn thao tác phải có cửa tự đóng, mặt
sàn bắt buộc phải sử dụng vật liệu chống trượt, các cách bố trí mép sàn v.v.

Leave a Reply

Discover more from Che tao thiet bi An Binh

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading