Tag Archives: Chế tạo lắp đặt đường ống

Lắp đặt hệ thống đường ống bồn bể, đường ống inox

Chế tạo lắp đặt đường ống bồn bể là những công việc mang tính phổ thông. Tuy nhiên đây là những công việc đòi hỏi các yêu cầu kỹ thuật, kỹ năng, tay nghề lắp đặt cao. Bởi vì quá trình chế tạo và lắp nếu không đảm bảo đúng các yêu cầu, có thể […]

Gia công chế tạo ống dẫn khí, chế tạo ống gió

Ống dẫn khí bao gồm các loại ống dẫn khí nóng, ống dẫn khí lạnh, ống dẫn khí nhiệt độ thường. Gia công chế tạo ống dẫn khí đòi hỏi một số yêu cấu như độ kín khít, độ bền, hình thức mỹ quan đẹp. Tùy thuộc vào loại ống mà việc gia công chế […]